divendres, 22 de novembre de 2019

🚶‍♀️🚶‍♂️Aquest mes d'octubre en el Parc Natural de Llevant hem començat amb les activitats escolars. Ens han visitat escoles de Palma, Sa Pobla, Artà, Cala Millor, Son Servera i Cala Rajada. Hem fet diferents rutes i les educadores els han explicat els valors del parc.

Millores en la conservació de la platja de s'Arenalet (Parc natural de Llevant)
La platja de s'Arenalet és l'àrea més vulnerable del Parc de Llevant ja que conté un petit sistema dunar amb nombroses espècies endèmiques, hàbitats d'interés comunitaris i és lloc de nidificació de petits aucells com el picaplatges (Charadrius alexandrinus). És un espai, per tant que requereix d'una especial cura per a la conservació de tots aquests valors.

Amb les recents millores en els camins del Parc i en la gestió del refugi de s'Arenalet s'ha eliminat l'impacte més important a la platja, el pas de vehicles.

El Parc natural continua treballant en mesures per a la conservació i restauració d'aquest espai pero el més important és la teva col·laboració.