divendres, 29 de juliol de 2011

La recol·lecció de la canyaferla


La canyaferla és coneguda pels botànics com Ferula communis. Es tracta d’una planta herbàcia de grans dimensions de la família de les umbel·líferes. Les fulles , de contorn triangular i retallades en petits segments lineals, tenen una certa semblança amb les del fonoll (Foeniculum vulgare). Cada any fa una tija alta i gruixada, amb aspecte de canya, d’interior esponjós i exterior sovint de to granat, que pot arribar als tres metres d’alçada. Aquesta tija acaba en una vistosa inflorescència de color groc i pot mantenir-se erecta mesos després de la dispersió dels fruits. La floració es concentra al final de la primavera.

La canyaferla és una planta estrictament mediterrània. Viu en costers rocosos, voreres de camins i camps abandonats, especialment a llocs secs i assolellats.

A les muntanyes d’Artà la canyaferla no és gaire freqüent . A Cabrera, en canvi, és molt abundant i es pot observar fàcilment. 

El que és apreciat especialment d’aquesta planta per tots els artanencs i coloniers és el seu ús tradicional en la festa de Sant Antoni. Els dimonis ballen durant la festa armats amb una canyaferla per fer les seves dolenties. Per aquest motiu és recol·lectada per les obreries que organitzen la festa.

El passat mes de juliol membres de l’obreria de Sant Antoni d’Artà, en Joan Perelló (“Barrines”), i un membre de l’equip de gestió del Parc varen recol·lectar canyes pels dimonis . Enguany és un bon any ja que la canyaferla ha estat especialment abundant i es pogueren recol·lectar canyes suficients per uns quants anys. S’ha de dir que amb els balls dels dimonis les canyes es trenquen qualque vegada i és necessari tenir-ne de recanvi.

La recol·lecció de la canyaferla és un aprofitament sostenible ja que, per que faci la seva funció, aquesta no es pot arrabassar fins que la canya està completament seca. La canya es talla a ran de terra i la planta pot tornar a treure l’any següent.

Cal recordar que el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc de Llevant permet els aprofitaments que no modifiquin substancialment la composició, estructura i funcionament ecològic de la vegetació, a més de la pastura extensiva i la recol·lecció de fruits silvestres, espàrrecs, bolets i esclata-sangs, fulla de palma i altres productes de recol·lecció tradicional com la canyaferla, no obstant per recol·lectar la canyaferla, així com altres productes de recol·lecció tradicional, és necessària una autorització que es pot sol·licitar a les oficines del Parc ubicades al carrer de l’estel, 2 d’Artà.