dijous, 12 de desembre de 2013

Nou sistema de reserves dels refugis i zona d'acampada del parc natural de Llevant

RESERVES DELS REFUGIS (s'Arenalet, els Oguers i s'Alzina)
A la pàgina web de l'IBANAT ibanat.caib.es, amb una antelació màxima de 90 dies.

RESERVES DE LA ZONA D'ACAMPADA
Al telèfon 971 17 76 52, de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Amb una antelació màxima de tres mesos, és a dir, es pot reservar estades durant el mateix mes en què es fa la reserva i els dos mesos següents. Així, el primer dia hàbil de cada mes s’obrirà el termini de reserva per un mes més.

Per més informació podeu telefonar al 971 17 76 52, de dilluns a divendres de 10 a 14h.