dimarts, 22 de desembre de 2015

El projecte de restauració del sistema dunar de s'Arenalet
El passat dia 12, de desembre, es va realitzar l'activitat de presentació del projecte "Restauració del sistema dunar de s'Arenalet d'Albarca" al Parc natural de la península de Llevant.

Va esser una activitat divulgativa, dirigida especialment a personal tècnic i públic interessat en projectes de restauració i millora mediambiental. Hi assistiren una vintena de persones, que pogueren escoltar les explicacions de Francesc Xavier Roig i Álvaro Román, dos dels tècnics que han participat en aquest projecte.

L'objectiu final de l'Ibanat és realitzar una millora integral de la zona de s'Arenalet, ja que el sistema dunar d'aquesta platja conforma un hàbitat prioritari, amb nombroses espècies d'interès, que cal conservar en les millors condicions possibles. Per aquest motiu, i amb el suport financer de l'Obra social de la Caixa, s'han delimitat i senyalitzat els accessos a la platja, s'ha fet un tancament dunar, s'han sembrat plantes pròpies d'aquest hàbitat i s'han instal·lat cartells informatius que donaran a conèixer el perquè d'aquestes actuacions.