dimecres, 7 de juny de 2017

La cabra salvatge mallorquina: un repte per a la gestió del Parc natural de Llevant


Amb ocasió del Dia Mundial del Medi Ambient, ha tingut lloc a Artà una xerrada sobre les cabres salvatges de Mallorca, a càrrec del director del Parc natural de la península de Llevant. 
Tot fent un repàs dels estudis científics que s'han fet sobre aspectes diversos dels caprins, es va discutir l'origen i el paper ecològic de les cabres als ecosistemes naturals mallorquins. Pel que fa a l'origen d'aquest animal, hi ha evidències sòlides que pertany a un llinatge de cabres en un estat de domesticació incipient, que es van anar introduint en temps prehistòrics a les illes mediterrànies, de l'est cap a l'oest, independentment de l'expansió de races plenament domesticades a través de terres continentals. No són, per tant, ni els avantpassats salvatges que vivien a l'Orient Mitjà, ni tampoc cabres domèstiques.
En quant a la seva ecologia, les cabres han substituït, fins a cert punt, l'extingit Myotragus; així, la seva acció damunt la vegetació permet que existeixi la garriga de muntanya, un tipus de vegetació que no existeix enlloc més del món i que està formada per nombroses espècies endèmiques.
Les cabres salvatges representen un repte per a la gestió dels espais naturals; per això, s'hi ha començat a treballar per conèixer-les millor, establir les densitats desitjables, i desenvolupar sistemes de control poblacional que siguin sostenibles i selectius. En aquest sentit, es duran a terme experiències amb la caça tradicional amb cans i llaç.
Les cabres salvatges són un patrimoni vivent, testimoni de la història cultural de la Mediterrània, i alhora una peça clau de la natura mallorquina que requereix una gestió assenyada.