dimecres, 26 de maig de 2010

Alliberament de tortugues al Parc


Dia 14 de maig es varen alliberar 135 exemplars de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) al parc natural de la península de Llevant procedents del Centre de Recuperació de Fauna Silvestres. La tortuga mediterrània és una espècie protegida per la llei i per tant està prohibida la seva captura i tenència en captivitat. Algunes de les tortugues alliberades s’han recuperat de fractures a la seva closca a causa de mossegades de cans, atropellaments i en molts casos situacions de mal nutrició que es produeixen en condicions de captivitat a domicilis particulars.

Les tortugues alliberades al parc natural de la península de Llevant passen a engrossar la població ja existent que havia passat per una greu situació degut bàsicament als incendis forestals. Degut a la seva mobilitat més lenta que altres animals la tortuga mediterrània ha estat víctima freqüent del foc.

Totes les tortugues alliberades tenen un sistema de marcatge consistent en la numeració de les plaques marginals. Amb aquest sistema totes les tortugues que s’alliberen tenen un número que les identifica i permet el seu control si tornen a ser localitzades. Adjuntem un esquema del sistema d’identificació que us permetrà identificar fàcilment les tortugues en cas de localitzar-les. En aquest cas agrairem ens faciliteu la informació de les tortugues trobades a les oficines del Parc, telefonant al 971 836828 o enviant un correu electrònic a pnllevant@gmail.com