dilluns, 29 d’agost de 2011II MARATÓ DE FOTOGRAFIA 
PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT


BASES DEL CONCURS


El concurs serà en format marató i tendrà lloc durant els dies 1 i 2 d’octubre al Parc natural de la península de Llevant. La marató durarà 24 hores; començarà dissabte a les 13 h i acabarà diumenge a la mateixa hora.


1. PARTICIPANTS: la marató està oberta a totes les persones i hi podran concursar tots els aficionats i professionals de la fotografia. Els treballadors d’Espais de Natura Balear no podran optar als premis del concurs.

En cas d’excedir-se la capacitat d’acollida del Parc, aquest es reserva el dret de limitar-hi la inscripció.

Els concursants que ho desitgin podran passar la nit a la zona d’acampada o als refugis del Parc: s’Arenalet, els Oguers i s’Alzina. Per pernoctar-hi, s’haurà de sol•licitar en el moment de la inscripció. Les places als refugis i zones d’acampada són limitades, gratuïtes i s’adjudicaran per ordre de sol•licitud. 


2. INSCRIPCIÓ: per poder concursar cal inscriure’s prèviament a l’oficina del Parc (C/de l’Estel, 2, d’Artà) o per telèfon al 971 83 68 28.


3. ACREDITACIÓ DE PARTICIPANTS I HOMOLOGACIÓ D’EQUIPS: els participants inscrits s’hauran de personar dissabte 1 d’octubre al centre d’informació de s’Alqueria Vella.

L’horari d’acreditació i homologació dels equips és de les 13 a les 17 h. Cal que els equips fotogràfics siguin digitals a l’efecte de facilitar el lliurament dels resultats al final de la marató i la targeta de memòria haurà d’estar buida en començar la competició. Només s’admetrà l’ús d’una única targeta de memòria.


4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: les fotografies concursants s’han de lliurar diumenge 2
d’octubre a l’oficina del Parc (C/de l’Estel, 2. Artà) entre les 11 i les 17 h. 

Les fotografies, seleccionades prèviament pel participant, s’han de presentar en format digital i quedaran emmagatzemades en carpetes d’arxiu numerades per ordre d’arribada. 

L’autor ha d’emplenar una fitxa de dades que s’introduirà en un sobre tancat amb el número corresponent al seu arxiu a l’exterior. En aquesta fitxa han de constar les dades bàsiques i de contacte de l’autor, número i títol de cadascuna de les fotografies presentades, el lloc aproximat on han estat obtingudes i el tema al qual concursen.


5. NOMBRE DE FOTOGRAFIES QUE ES PODEN PRESENTAR I FORMATS ACCEPTATS: cada participant pot fer tantes fotografies com vulgui, de les quals en podrà presentar cinc com a màxim, independentment del tema o temes de concurs.

Només s’acceptaran fotografies en format JPG. Es recomana que tenguin la màxima resolució possible.


6. CODI ÈTIC: no s’admetran fotografies que puguin haver posat en perill la seguretat d’algun animal o planta fotografiat o el seu entorn. S’han d’evitar accions irregulars que vagin contra l’esperit conservacionista que ha de caracteritzar qualsevol incursió a la natura.


7. TEMES: no es farà cap distinció entre les obres realitzades amb càmera rèflex i compacta, els dos sistemes competiran de forma conjunta.

Els temes proposats són els següents:

1. Paisatge. S’acceptaran les fotografies que mostrin paisatges del Parc. S’exclouran les vistes que retratin únicament territoris que no es troben dins els seus límits.

2. Macro. Inclou totes aquelles fotografies realitzades dins el Parc amb aquesta tècnica fotogràfica sobre fauna, flora o geo.

3. Nit. Inclou fotografies nocturnes i crepusculars de qualsevol tema. S’exclouran les vistes que retratin únicament territoris que no es troben dins els límits del Parc.

4. L’home i el Parc. Engloba aquelles instantànies que mostrin relacions presents o passades entre les persones i el Parc. S’exclouran les vistes que retratin únicament territoris que no es troben dins els seus límits.

Totes les fotografies que es presentin s’han d’haver realitzat durant la marató i s’han d’ajustar als temes proposats. Cada fotografia s’ha d’identificar amb el títol, el tema al qual concursa i el lloc aproximat on ha estat obtinguda.


8. PREMIS: es lliuraran deu premis, dos per cada tema del concurs, excepte per a la millor col•lecció i per al premi Jove, en què s’atorgarà un sol premi.

1. Premi Ajuntament d’Artà a la millor col•lecció

S’atorgarà a la millor col•lecció de les 5 fotografies presentades amb independència dels temes.

El premi consistirà en un xec regal de 100 € per adquirir productes als comerços adherits a l’Associació de Comerciants d’Artà i una nit per a quatre persones en un refugi del Parc.

2. Premi “Paisatge” 

1r. Premi: xec regal de 75 € en material fotogràfic de Fotoruano i una nit per a dues persones en un refugi del Parc.
Accèssit: una nit per a dues persones en un refugi del Parc.

3. Premi “Macro”

1r. Premi: un sopar per a dues persones al restaurant Sa Tafona de Son Fang, d’Artà, i una nit per a dues persones en un refugi del Parc.
Accèssit: una nit per a dues persones en un refugi del Parc.

4. Premi “Nit”

1r. Premi: un sopar per a dues persones al restaurant Sa Grípia, d’Artà, i una nit per a dues persones en un refugi del Parc.
Accèssit: una nit per a dues persones en un refugi del Parc.

5. Premi “L’home i el Parc”

1r. Premi: un dinar per a dues persones al restaurant cafeteria de Sant Salvador, d’Artà, i una nit per a dues persones en un refugi del Parc.
Accèssit: una nit per a dues persones en un refugi del Parc.

6. Premi “Jove” 

S’atorgarà a la millor fotografia realitzada per una persona menor de devuit anys. La temàtica pot ser qualsevol de les proposades.

El premi consistirà en un equip d’excursionisme.


9. JURAT:

Abans de la constitució del jurat, el Parc farà una preselecció dels treballs presentats i es descartaran totes les obres que no s’ajustin a les bases o no compleixin els mínims de qualitat.

El jurat estarà integrat per un mínim de 3 persones relacionades amb el món de la fotografia o la natura. Les seves decisions seran inapel•lables i els premis es podran declarar deserts.


10. LLIURAMENT DE PREMIS: el lliurament de premis tendrà lloc a la sala d’exposicions de Na Batlessa dissabte dia 5 de novembre a les 19 h, amb motiu del 10è aniversari del Parc. 

Les obres premiades i una selecció de la resta de fotografies quedaran exposades a partir d’aquest dia i podran, en la seva totalitat o una selecció, formar part d’exposicions que es puguin derivar de l’interès dels patrocinadors.

Els autors premiats hauran de recollir el premi personalment o designar un representant per recollir-lo.


La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les seves bases. 

Espais de Natura Balear es quedarà per al seu fons bibliogràfic les còpies premiades. Així mateix, podrà utilitzar-les lliurement per a la promoció del concurs i en publicacions divulgatives que no tenguin finalitat comercial. En tot cas, els drets d’autor de les fotografies premiades continuaran sent del fotògraf, que serà citat sempre que es faci ús de la imatge.

L’organitzador de la marató es reserva el dret, en cas de controvèrsia, d’interpretar aquestes bases segons el seu bon criteri.