dimecres, 7 de desembre de 2011

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i ”La Caixa” han executat tres projectes de conservació ambiental al Parc Natural de Llevant

24 persones en risc d’exclusió social han participat en la recuperació paisatgística del Parc.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i l’Obra Social ”la Caixa” han executat tres projectes de recuperació paisatgística, agrícola i natural a diverses zones del Parc Natural de la Península de Llevant, en els quals han treballat brigades de persones amb risc d’exclusió social. Aquests tres projectes han suposat una inversió de 150.000 euros de l’entitat financera.

 L’objectiu d’aquestes iniciatives és evitar la desaparició dels hàbitats característics del Parc, contribuint d’aquesta manera a la conservació de la biodiversitat i del patrimoni cultural i paisatgístic de la zona. Es tracta de la restauració de la vall des Verger, la recuperació del paisatge agrícola d’Albarca i el condicionament del torrent des Matzoc.

Vint-i-quatre persones, de la Fundació es Garrover, la Fundació Deixalles i el Centre Especial d’Ocupació s’Estel de Llevant, han treballat en la recuperació i la conservació d’elements patrimonials; la repoblació forestal amb pins, ullastres i alzines; la sembra i plantació d’arbres fruiters, i el condicionament del torrent des Matzoc, entre d’altres actuacions.

Aquesta iniciativa, que forma part del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i l’Obra Social ”la Caixa”, respon a dos objectius principals: d’una banda, millorar i preservar els espais naturals de les Illes, i de l’altra, promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Restauració de la vall des Verger

La vall des Verger és una antiga zona hortícola amb nombrosos elements etnològics vinculats a la gestió hidràulica (fonts, síquies, abeuradors, piques, etc.), els quals s’havien anat degradant amb el pas del temps. Una de les actuacions principals que s’han duit a terme és la recuperació i conservació d’aquests elements patrimonials, la qual cosa afavorirà una major biodiversitat a la zona, ja que nombroses espècies d’amfibis, ocells, rèptils, mamífers i invertebrats s’aprofiten d’aquests hàbitats vinculats a l’aigua. A més a més, gràcies a aquest projecte també s’han recuperat diversos marges de paret seca que havien caigut, marges que ara frenaran els greus processos erosius i de pèrdua de sòl que patien aquestes terres. Finalment, també s’han repoblat les zones forestals annexes amb pins i ullastres, s’han sembrat una cinquantena d’arbres fruiters a les marjades de la vall i s’ha condicionat una nova àrea de descans per als excursionistes.


Recuperació del paisatge agrícola d’Albarca

Amb aquest projecte, d’una banda, s’han recuperat els olivars que envolten les cases d’Albarca (l’Olivar Vell), podant les oliveres i eliminant la vegetació de garriga que havia ocupat les terres de conreu, i de l’altra, s’han substituït uns 1.500 metres lineals de tancaments que es trobaven en mal estat (l’Olivar Vell i el Sementer de s’Era). Aquestes actuacions suposen una millora en la qualitat paisatgística del Parc i potencien el manteniment dels aprofitaments agrícoles sostenibles, ja que aquestes parcel·les s’empren com a zones de conreu i de pasturatge del bestiar oví de la possessió, format per unes dues-centes ovelles.

Condicionament del torrent des Matzoc 

Gràcies a aquest projecte s’ha recuperat la llera del torrent des Matzoc, molt afectada per l’erosió i que havia quedat obstaculitzada en alguns trams per vegetació molt espessa. Aquesta actuació, ambientalment molt necessària, evitarà que en èpoques de pluges es produeixin desbordaments i pèrdua de sòl en els terrenys agrícoles contigus. A part de la retirada de la vegetació que obstaculitzava el pas de l’aigua, s’han revegetat les zones més afectades per la pèrdua de sòl, s’han repoblat amb pins i alzines les zones forestals properes i s’han sembrat un centenar de garrovers i figueres en les terres de cultiu annexes.